Từ năm 2019, Ông Tiêu Văn Đạt – Tổng Giám đốc DAT Group đều đặn tài trợ quỹ học bổng hàng năm cho Khoa Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạt. Đến nay, học bổng DAT Group đã hỗ trợ gần 50 sinh viên vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường để hiện thực hóa ước mơ.