Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Đà Lạt 2020

30 tháng 06, 2020

Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về Khoa học, Công nghệ, Kinh tế và Xã hội - Nhân văn; là trung tâm nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thông tin tuyển sinh khoa Vật lý & KTHN năm 2021

27 tháng 12, 2019

Khoa Vật lý & KTHN có 05 ngành đào tạo bậc đại học (Vật lý học, Sư phạm Vật lý, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Hạt nhân), 01 ngành đào tạo bậc Thạc sĩ (Vật lý kỹ thuật) và 01 ngành đào tạo bậc Tiến sĩ (Vật lý kỹ thuật).
« | 1 | 2 | »
Top