Thầy Văn Như Cương

10 tháng 10, 2017

 Thầy Văn Như Cương: “Tôi muốn nhấn mạnh, đến khi nào tôi vẫn còn lãnh đạo trường Lương Thế Vinh thì vẫn giữ chủ trương phải theo kỷ luật."

Harvard, bốn rưỡi sáng

07 tháng 12, 2016

Đây là một bài văn đáng để cả tỉ người trên thế giới đọc đi đọc lại và cảm nhận một cách sâu sắc! Tôi đã đọc ít nhất 100 lần. Tôi tin rằng bạn càng đọc càng thu nhặt được nhiều điều lớn lao!
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top