Lịch sử phát triển

Giới thiệu

Từ tháng 10 năm 1976, Trường Đại học Đà Lạt đã trở lại với hệ thống giáo dục theo quyết định số 426/TTg của Thủ tướng chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và ngành Vật lý là một trong những ngành đầu tiên được phép tuyển sinh trong cả nước  từ năm 1977 với số lượng ban đầu còn hạn chế chỉ vài chục sinh viên. Đến năm 1981, Khoa Vật lý chính thức được thành lập. Qua thập kỷ 90, cùng với sự phát triển của Trường Đại học Đà Lạt, số lượng sinh viên tuyển sinh hàng năm tăng dần lên đến hàng trăm sinh viên. Từ năm 2006,  Khoa có thêm ngành mới: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông với hai bậc đào tạo: Đại học và Cao đẳng, số lượng sinh viên học tập tại Khoa tăng lên đáng kể. Như vậy hiện nay Khoa Vật lý có 2 ngành đào tạo (Vật lý và Công nghệ Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông), 2 bậc đào tạo (Đại học và Cao đẳng) với 2 hệ đào tạo (Chính quy và Vừa học vừa làm).Khoa Vật Lý - Khu nhà A3

Trong thời kỳ đầu, số cán bộ cơ hữu của Khoa chỉ là vài cán bộ trẻ vừa tốt nghiệp ngành Vật lý đến từ các trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, việc đào tạo chủ yếu phụ thuộc vào cán bộ mời giảng từ nhiều nguồn khác nhau trong cả nước. Lúc ấy, PGS TS Trần Thanh Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đóng vai trò rất quan trọng và là đầu tàu định hướng cho ngành Vật lý. Hai chuyên ngành được xác định ban đầu là Vật lý hạt nhân và Vật lý điện tử, trong đó Vật lý hạt nhân được xem là mũi nhọn, đào tạo ra những cán bộ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân. Số cán bộ cơ hữu được bổ sung dần dần từ những sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi được đào tạo tại các Trường Đại học Tổng hợp trong cả nước, nhưng chủ yếu vẫn là giữ lại sinh viên xuất sắc được đào tạo từ Khoa Vật lý Trường Đại học Đà Lạt.  Năm 1981 TS Trần Hà Anh trở thành Trưởng khoa Vật lý, sau đó là một số Thầy phụ trách khoa: Lương Duyên Phu (1984-1985), Trương Chánh Hoàng (1986-1987), Nguyễn Hữu Thắng (1988-1990). Sang đến thập kỷ 90, một số ít cán bộ đầu tiên được đào tạo trở về như PTS Nguyễn An Ninh, PTS Lương Duyên Phu... Trong một thời gian ngắn, PTS Nguyễn An Ninh làm Trưởng khoa Vật lý trước khi trở thành Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt. Tiếp tục phụ trách Khoa là Thầy Nguyễn Hữu Thắng (1991-1995), PTS Mai Xuân Trung (1996-1997), Thầy Trần Kim Cương (1998-2003). Từ năm 2003-2008, TS Lưu Thế Vinh làm trưởng khoa. Cuối năm 2006, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông được phép đào tạo ở 2 bậc học (Đại học và Cao đẳng) và sau đó liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Hiện nay Khoa đã hình thành 4 bộ môn: Vật lý lý thuyết, Vật lý ứng dụng-hạt nhân, Kỹ thuật điện tử và Viễn thông. Trong xu hướng đổi mới đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, từ năm 2009 đến nay, Khoa Vật lý dưới sự lãnh đạo của Thầy Nguyễn Hữu Lộc đã từng bước ổn định hoạt động và có kế hoạch phát triển bền vững.


Các đại biểu tham dự Hội thảo Chương trình đào tạo ngành Điện tử - Viễn thông

Các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dần được cân đối phù hợp. Số lượng phòng thí nghiệm cũng không ngừng được tăng lên và nâng cấp với các thiết bị hiện đại. Nếu như trong thời kỳ ban đầu, Khoa chỉ có một Phòng thí nghiệm Vật lý chung thì đến những năm 1990 Khoa đã có 3 Phòng Thí nghiệm (PTN): PTN Vật lý Đại cương, PTN Điện tử, PTN Vật lý Hạt nhân. Hiện nay tổng số PTN của Khoa là 10 bao gồm: PTN Vật lý đại cương, PTN Hạt nhân, PTN Mạch điện tử, PTN Audio-video, PTN Mô phỏng, PTN Viễn thông, PTN Hệ thống nhúng, PTN Kỹ thuật điện, PTN Điện cơ và PTN Điều khiển tự động. Các phòng thí nghiệm không những đáp ứng các yêu cầu cho các đợt thực tập của sinh viên thuộc 2 ngành đào tạo của Khoa mà còn phục vụ cho các đợt thực tập theo yêu cầu của các Khoa khác trong Nhà trường. Các Phòng thí nghiệm được hoàn thiện và bước đầu đáp ứng triển khai ứng dụng các đề tài nghiên cứu thông qua việc quản lý và điều hành của các cán bộ phụ trách có năng lực.


Một số cán bộ Khoa Vật Lý

Các cán bộ và sinh viên Khoa Vật lý đã tham gia nhiều đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Trường, các đề tài đã được nghiệm thu và đánh giá tốt. Các đề tài nghiên cứu đã góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng các bài thực tập trong các phòng thí nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng thực hành cho sinh viên. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được giải thưởng cấp Trường và cấp Bộ. Đã có hàng chục các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trong Khoa đăng trên các tạp chí có uy tín của Quốc gia và Quốc tế hoặc báo cáo trong các Hội nghị Quốc gia và Quốc tế.Các tin khác