Điểm Thi

VTK36

 

 Điểm thi

Năm học 2016 – 2017 - Học kì 1 

Thực tập thiết bị Audio-Video.pdf  (ngày 28/11/2016)
Thực tập viễn thông 2.pdf (ngày 26/12/2016)
Thực tập doanh nghiệp.pdf (ngày 26/12/2016)
 Xử lý âm thanh và hình ảnh.pdf (ngày 26/12/2016)
 Cơ sở điều khiển tự động.pdf (ngày 26/12/2016)
 Phát thanh & truyền hình số.pdf (ngày 26/12/2016)

Các tin khác