Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Là một trong những Khoa đầu tiên của Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Vật Lý đã góp phần đào tạo ra hàng ngàn cán bộ khoa học, kỹ thuật cho đất nước. Trong số đó, nhiều cán bộ hiện nay đang giữ những vị trí trọng yếu tại các cơ quan khoa học kỹ thuật các tỉnh, các Viện nghiên cứu khoa học, các đài phát thanh-truyền hình, các trung tâm viễn thông v.v...   Những Cử nhân và Kỹ sư tốt nghiệp Khoa Vật lý được trang bị những kiến thức chuyên môn sâu rộng và thiết thực nên dễ dàng tiếp cận với những yêu cầu của thực tiễn xã hội, có khả năng giải quyết các bài toán đa dạng từ thực tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Cùng với sự lớn mạnh và phát triển của Nhà Trường theo hướng mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo, hiện nay các lĩnh vực đào tạo của Khoa Vật Lý bao gồm:

 

 

A - Bậc Đại học:

 

                   I. Đào tạo cử nhân ngành Vật lý:

                                    

1. Vật lý hạt nhân

2. Vật lý điện tử

3. Vật lý lý thuyết

4. Sư phạm Vật lý

                   II. Đào tạo kỹ sư ngành:

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

 

B - Bậc Cao đẳng:

                   Đào tạo ngành CK. Điện tử - Viễn thông    

     (Sinh viên sau khi tốt nghiệp bậc Cao đẳng có thể thi liên thông lên bậc Đại học)

Các tin khác