Điểm Thi

VLK39

 

Điểm thi 

Năm học 2016 – 2017/ Học kì 1 (Lần1) 

Tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf (ngày 05/12/2016)
 Các phương pháp toán lý.pdf (ngày 14/12/2016)
 Quang học.pdf (ngày 23/12/2016)
 Kỹ thuật điện.pdf (ngày 27/12/2016)
 Thực hành vật lý đại cương 2.pdf (ngày 06/01/2017)
Cơ học lý thuyết.pdf (ngày 11/01/2017)

Các tin khác