Liên hệ

Liên hệ

Khoa Vật Lý - Trường Đại học Đà Lạt
 
Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (063) 3834049   -  Fax: (063) 3823380
Email: khoavatly@dlu.edu.vn
Website: http://vl.dlu.edu.vn/

Các tin khác