Điểm Thi

VTK39CD

 

Điểm thi

Năm học 2016 – 2017 - Học kì 1 

Trường điện từ.pdf (ngày 30/11/2016)
Kỹ thuật điện.pdf (ngày 5/12/2016)
 Đo lường điện.pdf (ngay 23/12//2016)
 Nguyên lý truyền thông.pdf (ngày 23/12/2016)
 Thực tập mạch số.pdf (ngày 28/12/2016)

Các tin khác