Công Tác Sinh Viên

QĐ V/v miễn, giảm học phí và QĐ cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kì 1, năm học 2016-2017

 QĐ V/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kì 1, năm học 2016-2017 và QĐ V/v cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kì 1, năm học 2016-2017 xem nội dung: 978-QD-DHDL_291116.pdf980-QD-DHDL_291116.pdf 

Sinh viên thắc mắc phản hồi về phòng công tác sinh viên theo địa chỉ email chuyên viên Thúy Anh: anhntt@dlu.edu.vn trước 16 giờ ngày 05/12/2016.

Các tin khác