Công Tác Sinh Viên

Danh sách sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên nòng cốt cấp trường học kì I, năm học 2016 - 2017

Hội nghị sinh viên nòng cốt cấp Trường học kỳ I, năm học 2016 - 2017
Thời gian: 8h00; ngày 08/12/2016 (thứ 5)
Địa điểm: Hội trường TTTT Thư viện, xem nội dung: DS sinh viên tham dự Hội nghị SVNC cấp trường HK1 2016-2017.xlsx

Các tin khác