Học Bổng

Kết quả xét học bổng Đồng hành kỳ 29

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH KÌ 29
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015-2016 CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ban thường vụ dự kiến trao Học bổng cho sinh viên dịp 26/3/2016.
Xem thông báo đầy đủ: XEM

Các tin khác