Công Tác Sinh Viên

Danh sách sinh viên chưa nhập thông tin trên trang online.dlu.edu.vn

Danh sách sinh viên chưa nhập thông tin trên trang online.dlu.edu.vn xem nội dung: K37K38K39K40. 

Lưu ý: Sinh viên nhập thông tin

-  Hạn chót : Trước 16h30 ngày 09 tháng 01 năm 2017;
Sau thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên sẽ kết thúc việc nhập thông tin cá nhân của Sinh viên hệ đào tạo chính quy Khóa 40, 39, 38, 37 và chốt danh sách những sinh viên chưa thực hiện theo thông báo này.
 -  Hình thức xử  :  Hạ điểm đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2016 - 2017;
 -  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ : Phòng Công tác sinh viên nhà A1 - CV. Nguyễn Hùng Tâm Ngọc.

Các tin khác