Hoạt Động Khoa

Gặp mặt và mạn đàm với cựu Giảng viên, cựu Sinh viên.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển, Khoa Vật lý và cựu Sinh viên lớp VLK28 (niên khóa 2004-2008) đã tổ chức các buổi gặp mặt và mạn đàm với cựu Giảng viên, cựu Sinh viên tại Phòng truyền thống - Nhà A3 Khoa Vật lý.

Sau đây là một số hình ảnh của các buổi gặp mặt và mạn đàm:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Các tin khác