Nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu khoa học SV năm 2017

Chiều ngày 19-5-2017, Khoa Vật Lý đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tại Phòng 301 Nhà A31, Trường Đại học Đà Lạt.

Top