Giao lưu Khoa Vật lý ĐH Đà Lạt + ĐH Thủ Dầu Một

Theo sự chỉ đạo của BCN Khoa, Khoa VL & KTHN hỗ trợ đoàn SV Vật lý (24 SV) của ĐH Thủ dầu Một tham quan và thực tập tại Khoa. Đây là cơ hội để quảng bá tuyển sinh, đặc biệt tuyển sinh ThS.

  

Top